Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Organisasjon > Økonomi

Økonomi

Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit driftsbudsjett på om lag 3,8 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,6 mrd. i 2018. Det er om lag 2500 fast tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. I sentraladministrasjonen som held til i Molde, er det økonomiseksjonen som tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane, m.a. budsjett, rekneskap, løn, låne- og finansforsvaltning.

Kontaktpersonar

Willy Sægrov Willy Sægrov
Økonomisjef
71 28 01 94
Send e-post
Geir Fjørtoft Geir Fjørtoft
Ass. økonomisjef
71 28 04 78 /
Mob. 481 18 028
Send e-post
Gunnar Malme Gunnar Malme
Lønningssjef
71 28 01 91 /
Mob. 908 37 144
Send e-post