Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Byggeprosjekt > Informasjon om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Her finner du informasjon om byggeprosjekt K104 i Møre og Romsdal fylkeskommune: Nye Romsdal videregående skole


Ombygging av E- og G-blokka

Her finner du arkitekttegninger med forslag til en avgrenset ombygging av E-blokka og G-blokka

Les meir

2011 Revisjon av utviklingsplanen

Utviklingsplanen for Romsdal videregående skole ble vedtatt i 2004, sak U-1/04. Etter at skolen ble lagt inn i økonomiplanen for 2011-2014, ble det vedtatt å revidere denne planen.

Les meir

2012 Byggeprogram

Byggeprogrammet for nye Romsdal vgs. ble vedtatt i Fylkesutvalget i desember i 2012. Vedtaket innebar at utbyggingen skulle gjennomføres i ett byggetrinn og det skulle bygges i massivtre med "low-tech" ventilasjonsløsning.

Les meir

2013 Skisseprosjekt

Skisseprosjektet startet opp i januar 2013 og varte i litt over ett år. Prosjektet hadde som mål å løse skolens rom- og funksjonsprogram innenfor arealrammen satt i byggeprogtrammet.

Les meir

2014 Forprosjekt

Forprosjektet skal løse skolens rom- og funksjonsprogram innenfor arealrammen satt i byggeprogrammet. Forprosjektet hadde en totalramme på kr. 493,1 millioner og ble vedtatt i desember 2014.

Les meir

2015 Midlertidige lokaler

For å klargjøre byggetomten i Langmyrvegen, måtte vi omdisponere noen arealer og rive flere bygninger; både bygg D med kantine og bibliotek og C-blokka med teorirom og lærerarbeidsplasser for Bygg- og anleggsteknikk (BA) og Teknikk og industriell produksjon (TIP) måtte fjernes.

Les meir