Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Eksamen > Elev

Elev

Er du elev og har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen, skal du melde deg til den skolen du var elev ved da du hadde faget. Trenger du mer informasjon rundt eleveksamen, ta kontakt med eksamensansvarlig på skolen din.

Hvem har rett til ny, utsatt og særskilt eksamen?

  • Elever som får karakteren 1-en til eksamen har rett til ny eksamen (§ 3-34 i forskrift til opplæringslova).
  • Elever som får karakteren 1-en i standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trekt ut til eksamen i faget (§3-33 i forskrift til opplæringslova).
  • Elever som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, har rett til utsatt prøve (§ 3-35 i forskrift til opplæringslova).

Dersom eleven ikke går opp til første mulige eksamen mister eleven retten til ny/utsatt/særskilt eksamen og må melde seg opp som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort.

Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt.

Kontaktpersonar

Trond Ljoså Trond Ljoså
Rådgiver
71 28 33 05 /
Mob. 952 42 115
Send e-post
Kristina Løvik Gautvik Kristina Løvik Gautvik
Konsulent
71 28 33 11
Send e-post