Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Eksamen > Klage på eksamen

Klage på eksamen

Klage på eksamenskarakter

Du har rett til å klage på eksamenskarakteren din. Skal du som elev eller privatist klage på en karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig og innen ti dager etter at du har fått karakteren din. Dersom du er elev, bør du rådføre deg med en lærer før du klager. Du må undertegne klagen din. Send klagen til skolen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Husk

  • Klag innen ti dager etter at karakteren din er satt.
  • Rådfør deg med en lærer før du klager (elev).
  • Klagen må være skriftlig.
  • Du må undertegne klagen din.
  • Lever klagen til skolen.

Mer om klageregler finner du her: 

Kontaktpersonar

Terje Gundersen-Røvik Terje Gundersen-Røvik
Leiar
71 28 33 05 /
Mob. 412 99 331
Send e-post
Hanne Berg Hanne Berg
Konsulent
71 28 33 07 /
Mob. 913 60 122
Send e-post