Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Eksamen > Klage på eksamen

Klage på eksamenskarakter

Både privatister og elever har rett til å klage på eksamenskarakteren sin.

Skriftlig eksamen

Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
Klagen må signeres og stiles til Trond Ljoså, det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

Muntlig eksamen

Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
Klagen må signeres og stiles til Trond Ljoså, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Dersom du er elev, bør du rådføre deg med en lærer før du klager. Send klagen til skolen så snart som mulig. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, at du får en bedre eller dårligere karakter. 

Kontaktpersonar

Trond Ljoså Trond Ljoså
Rådgiver
71 28 33 05 /
Mob. 952 42 115
Send e-post