Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Elever > Elevmedvirkning > Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombud

I Møre og Romsdal fylkeskommune finnes et elev- og lærlingombud du kan kontakte. 

Elev- og lærlingombodet skal hjelpe elevar og lærlingar om dei har spørsmål knytt til vidaregåande opplæring, eller om det er noko dei treng hjelp til å klage på. Det er gratis og uforpliktande å ta i bruk ombodet. Elevar og lærlingar kan når som helst i ein prosess kople på ombodet etter eige ønskje. Ombodet kan hjelpe alle under vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, også dei private vidaregåande skolane.

Dette kan elev- og lærlingeombodet bidra med:

- hjelpe til med klager viss det er noko ved skolen eller i opplæringa som ikkje er som det skal

- svare på spørsmål frå elevar og lærlingar

- jobbe for å styrke elevar og lærlingar sin medverknad i opplæringa

- informere om rettar og plikter

- leggje til rette for velfungerande elevråd

- halde kurs i tema som er relevante for elevar og lærlingar, elevrådet og skolen

- ta opp enkeltsaker på vegne av lærlingar, elevar, elevråd eller skolar

Elev- og lærlingombodet har teieplikt jmf forvaltningslova §13. Alle spørsmål og saker til ombodet blir behandla i samsvar med offentlegheitslova.

Kontaktinfo:

Tove Regine Stranden

Tlf.: 712 58 000

For mer info sjekk ungweb.no her: 

Kontaktpersonar

Tove Regine Stranden Tove Regine Stranden
elev- og lærlingombod
71 28 04 66 /
Mob. 993 01 564
Send e-post