Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Elever > Elevmedvirkning > Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Delta i Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der du som elev får si din mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I perioden 5. til 9. november 2018 skal alle elever ved Romsdal videregående skole få muligheten til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Selve gjennomføringen tar ca 20-40 minutter. Du må bruke den bærbare datamaskinen din til gjennomføringen.
 

Logge inn

Her logger du inn til Elevundersøkelsen 

I ruten for ”Brukernavn” skriver du bokstavkoden som du har fått av kontaktlæreren din. Deretter velger du målform (bokmål, nynorsk, samisk eller engelsk). Når du har svart så godt du kan på spørsmålene på en side, klikker du på knappen ”Neste” helt til du har svart på alle spørsmålene.

De fleste spørsmålene er obligatoriske og bestemt av UDIR. Vi har også noen tilleggsspørsmål bestemt av Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Disse er felles for alle de videregående skolene i Møre og Romsdal. Spørrebatteriet omhandler følgende tema:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgivning

Selve spørsmålene kan du lese ved å trykke på lenken i høyre marg. Avdelingsleder eller kontaktlærer bør gå gjennom spørsmålene før elevene svarer. Dette for at eventuelle misforståelser blir rettet opp. Begrep som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan da bli drøftet og klargjort.

I Møre og Romsdal omhandler tilleggsspørsmålene følgende tema:

 • Arbeidsforhold og læring (T2)
 • Digitale ferdigheter (T14)
 • Arbeidsmiljø (T27)
 • Yrkesretting i fellesfag og yrkesfag (T29)

Straks alle har gjennomført Elevundersøkelsen vil vi få tilgang til resultatene for vår skole. Nasjonale – og fylkeskommunale resultater vil i januar 2019 bli publisert på www.udir.no. I mars 2019 vil noen av skoleresultatene bli publisert på www.skoleporten.no; dette gjelder 7. trinn og 10. trinn i grunnskolen og Vg1 i videregående skole.

Når du som elev svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, fylkeskommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at svarene dine blir lagret og brukt på riktig måte.

Mere informasjon finner du på Utdanningsdirektoratet: www.udir.no
 

Kontaktpersonar

Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. 926 66 940
Send e-post

Dokument

Informasjon om Elevundersøkelsen 2018
PDF-dokument - 561,91 kB