Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Elever > Elevmedvirkning > Oppstartsmøte for elevrådet!

Kontaktpersonar

Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post
Anne Berit Svenkerud Halle
IKT-/spesialbibliotekar
71 28 34 08 /
Mob. 984 13 003
Send e-post

Oppstartsmøte for elevrådet!

Torsdag var hele elevrådet samlet til Kick-off for elevrådsarbeidet ved skolen. Elev - og lærlingombud Tove Regine Stranden og Eric-Andreas Svebakk fra Elevorganisasjonen (EO) deltok på møtet. 

Hele elevrådet samlet sammen med Elev og lærlingombud Tove Regine Stranden og rektor Ivar Rød

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin skolehverdag. Elevråd i skolen er lovpålagt og ved Romsdal vgs ønsker vi å legge til rette for at dette skal fungere på best mulig måte.  

Gjennom orienteringer fra elev- og lærlingombudet og Eric fra EO fikk vi satt fokus på hvordan en bør jobbe i elevråd for å lykkes. Hvordan finne saker og kommunisere slik at en får delt informasjon på tvers av klasser og avdelinger. Elevrådet ble utfordret på forskjellige tema og måtte begrunne svarene sine. De fikk diskutere i mindre grupper for så å dele hva som er viktig for dem og hvilke saker de ønsker å sette fokus på dette skoleåret.

Videre fikk elevrådet viktig informasjonen fra EO og ombudet om hva de kan bistå med både når det gjelder elevrådsarbeid generelt og i vanskelige saker som både gjelder hele skolen og enkeltelever. 

Rektor Ivar Rød snakket om betydningen av elevråd i skolen, at skolen ønsker å legge til rette for arbeidet men at det til syvende og sist er elevene selv som må ta i bruk muligheten til å påvirke sin skolehverdag og skape aktivitet.    

Det ble en innholdsrik formiddag med mange god råd og tips. Forhåpentligvis vil dette være en inspirasjon til å ta fatt i arbeidet og gjøre elevrådsarbeidet ved skolen enda bedre.

Ønsker noen mer informasjon eller hjelp til å komme igang i sine klasser snakk med noen i elevrådsstyret eller koordinator Anne Berit på biblioteket. Husk og at EO og Elev- og lærlingombudet alltid er tilgjengelige via sine nettsider om du har spørsmål.  

Vil du vite mer om elevrådsarbeid sjekk ut:  Elevorganisasjonen - EO sin nettside: Elev.no   eller nettsiden til Elev og lærlingombudene i Norge:  elevråd.no

Vil du ha kontakt med vårt elev- og lærlingombud, Tove Regine Stranden, bruk kontaktskjema på Møre og Romsdal fylkeskommune sin nettside mrfylke.no her:  

Elevrådsstyret 2018, Brage Berge fra PB/ID var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Elevrådsstyret 2018/19

  • Elevrådsleder Adrian Fjærvoll Hustad (3BT1)
  • Nestleder Markus Lyngstad (3AU1) 
  • Styremedlem Brage Berge (3PB2)
  • Styremedlem Sondre Utnes (2HA1)
  • Styremedlem Ole Anton Skeide (2IN1)
  • Styremedlem Sofie Risvik (2FØ1)
  • Styremedlem Antonia Josephine Franz (2SS1)