Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Elever > Tjenester > Rådgivere

Rådgivere

Ved Romsdal videregående skole har vi følgende rådgivere:

 • Astrid Pedersen
  tlf 712 83 403 
  Bygg- og anleggsteknikk
  Design og Håndverk
   
 • Marianne Moen,
  tlf 712 83 404 
  Elektrofag og IKT-servicefag
  Teknikk og industriell produksjon (TIP)
   
 • Trude Solum Ness,
  tlf 712 83 401
  Idrettsfag
  Service og samferdsel
  Vg3 Påbygging
  Tekniske allmenne fag (TAF)
   
 • Ragnhild Austrheim, tlf 712 83 402  
  Helse- og sosialfag
  Alternativ opplæring
  Vg4 Påbygging

Rådgiverne kan gi veiledning ved:

 • Søknad om lån og stipend
 • Søknad om videre skolegang
 • Valg av yrke

Rådgiverne kan også hjelpe i andre situasjoner. Elever som har behov for en voksen samtalepartner i forbindelse med problemer på skolen eller behov for kontakt med annet hjelpepersonell kan gå gjennom rådgiveren sin.

Noen ganger har elever problemer de ikke ser en løsning på, i slike tilfeller kan kontaktlærer, avdelingsleder eller rådgiver hjelpe til med å sette ting i perspektiv.
 

Rådgiveren i team

Rådgiveren din sitter sammen med avdelingslederen og PP-kontakten et avdelings spes. ped. team, her jobber vi i team med elevsaker for å best mulig kunne ta vare på hver elev sine behov for tilrettelegging og oppfølging. I tillegg har skolen en seksjonsleder for elevtjenester, Elin Grydeland, som arbeider med særskilt tilrettelegging for alle elevene på skolen.
 

Taushetsplikt

Rådgiverne og skoleledere har taushetsplikt på lik linje med en lærer.

Kontaktpersonar

Astrid Johanne Pedersen
Rådgiver
71 28 34 03 / Mob. 977 66 955
Send e-post
Trude Ness Trude Ness
Rådgiver
71 28 34 01 /
Mob. 416 44 653
Send e-post
Ragnhild Austrheim
Lærer
71 28 34 02 /
Mob. 970 99 362
Send e-post