Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Foresatte > Har du søkt om videregående opplæring neste skoleår?

Har du søkt om videregående opplæring neste skoleår?

Her kommer viktig informasjon i forbindelse med inntak til videregående opplæring skoleåret 2019/2020. Søkerne vil få melding på sms og e-post ca. 5. juli når inntaket er klart. Svarfristen er 12.juli.

I meldingen vil søker få beskjed om å logge på vigo.no for å registrere svar innen 12. juli. De søkerne som ikke svarer på tilbud om skoleplass og-/eller ventelisteplass innen 12. juli vil miste tilbudet. I år blir det ikke sendt ut svarkort og purrekort etter 1.inntaket.

2.inntaket.

De som får tilbud om plass og-/eller ventelisteplass i 2.inntaket vil få melding om dette ca. 2. august.  Fristen for å svare er 5. august. De som ikke har svart innen 5.august vil miste tilbudet og bør ta direkte kontakt med skolen og be om å få stå på lokal venteliste. 

Husk å registrere riktig mobilnummer og epostadresse! 

Dette gjøres på vigo.no og må være riktig for at viktig informasjon om inntak og andre meldinger når søker. Søkere som av ulike grunner ikke har tilgang til vigo.no må selv passe på frist for å registrere svar innen fristene. Søkerne kan ringe Inntakskontoret på telefon 712 80 150 eller sende e-post på inntak@mrfylke.no. 

Ønsker du å registrere forhåndssvar på vigo.no så er fristen 1. juli. Vi kan hjelpe søkere som ikke har tilgang til vigo.no med å registrere dette før 1. juli. Søkerne må da ta kontakt med inntakskontoret på 712 80 150. 

Søkere som av ulike årsaker ikke oppholder seg i Norge i periodene inntaket legges ut og har problemer med på svare på vigo.no ringe inntakskontoret på telefon 712 80 150 for å svare på plass.

Spørsmål? 

Inntak ved utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune kan kontaktes på telefon 712 80 150 eller ved å sende e-post på inntak@mrfylke.no.

Fra 5. juli vil kontoret ha telefontid fra kl. 09.00-11.00 og fra kl.12.00-14.00.