Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter - mi side > Lærling til Svalbard

Kontaktpersonar

Kjetil Myren
Fagleder
71 24 33 00 / Mob. 971 45 318
Send e-post

Årets første reiselivslærling til Svalbard

Elevene på Vg2 Reiseliv nyter godt av veksten i reiselivet. Tilbudet av læreplasser øker kraftig, i takt med elevenes ønske om en karriere I reiselivet.

June Bliksvær har fått lærlingtilbud fra Svalbard

Årets første reiselivselev med avtale om læreplass ble June Bliksvær. I juni starter June som lærling hos Visit Svalbard og Svalbard Adventure Group. Hennes arbeidsoppgaver vil spenne fra å arbeide med oppsøkende turistinformasjon (på sykkel!) til hotelldrift og snøscooterutleie. At den første lærlingen skal arbeide med nettopp naturbasert reiseliv er ikke helt tilfeldig. Det er i denne delen av reiselivet veksten er aller størst. Romsdal videregående skole gleder seg stort over at størstedelen av årets kull på Vg2 Reiseliv velger å fortsette som lærlinger i resepsjonsfaget og reiselivsfaget. I første termin har elevene hatt praksis i lokale hoteller og mange fortsetter som lærlinger her. Også Widerøes, Norwegian, Forsvaret og Hurtigruten er populære lærebedrifter. I april drar elevene på et 3 ukers praksisopphold I Spania. Som lærlinger kan de søke seg tilbake til Spania og bruke 3 måneder av læretiden i praksis på spanske hoteller og reiselivsbedrifter. Disse tilbudene er finansiert gjenom EU-programmet Erasmus+ der vår skole er en av de største i landet.