Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter

Klage på standpunktkarakter?

Du kan klage på standpunktkarakter dersom du mener at læreren din ikke har fulgt reglene for karaktersetting. Du kan også klage dersom du ikke har fått standpunktkarakter. Dersom du er under 18 år, kan dine foresatte klage på vegne av deg. Fra du er 18 år, er du selv ansvarlig for å klage.

Les meir

Plan for de to siste skoleukene

Her er plan for de siste to skoleukene ved Romsdal vgs

Les meir

Skolen åpner for alle elever fra mandag 8. juni

Fra mandag 8. juni kjøres skoleskyssen med normal kapasitet. Da skal alle elever ved Romsdal vgs komme på skolen som normalt.

Les meir

Ny app for å låne e-bøker i Møre og Romsdal

Frå 25. mai kan du laste ned appen BookBites for å låne e-bøker frå biblioteka i Møre og Romsdal.

Les meir

Fravær og karakterer

Fravær i perioden 13. mars og ut skoleåret vil ikke bli ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fravær i denne perioden vil heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Dette betyr IKKE at elever slipper å møte til planlagte aktiviteter, hverken hjemme eller på skolen. Fravær vil kunne få konsekvenser for både fagkarakter og karakter i orden/ adferd.

Les meir

Tilkallingsvikar til renhold Romsdal vgs

Vi har behov for personer som ønsker å utføre renhold ved Romsdal videregående skole. 

Les meir

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter denne uken, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

Les meir

Skolen åpner neste uke - men ikke fra mandag 11. mai

Det er nå gitt klarsignal for åpning av alle skoler i løpet av neste uke. Lærerne ved Romsdal vgs vil bruke mandag 11. mai til å planlegge en forsvarlig skoleåpning for elevene, i tråd med de nasjonale smittevernreglene.

Les meir

Risikovurdering knyttet til gjenåpning av skolen 27. april

I forbindelse med at skolen åpner for noen elevgrupper mandag 27. april, har vi utarbeidet en risikovurdering. Denne tar utgangspunkt i den nasjonale smittevernveilederen som er utarbeidet for skolene. Risikovurderingen gjelder både for ansatte og elever og tar for seg hvordan vi på en best mulig måte kan drive en forsvarlig undervisning samtidig som kravet til smittevern ivaretas. Risikovurderingen kan lastes ned ved å trykke på lenken til høyre på denne siden.

Les meir

Gradvis åpning av Romsdal vgs

Fra mandag 27. april åpnes Romsdal vgs delvis for enkelte elevgrupper, etter at vi har vært stengt som følge av koronaepidemien siden 13. mars. I første omgang åpnes skolen for elever ved Vg2 yrkesfag og elever ved Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er programfagene/praktiske fag som vil bli prioritert for undervisning på skolen, og for de fleste elevene vil undervisningen i fellesfag fortsatt være digital.

Les meir