Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Elevundersøkelsen 2019

Kontaktpersonar

Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. +4792666940
Send e-post

Dokument

Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen

I Møre og Romsdal er det lagt opp til at alle elevene i videregående opplæring skal delta i Elevundersøkelsen. Ved Romsdal videregående skole skal den gjennomføres i uke 45, mandag 4. til fredag 8. november. For skolen er det obligatorisk å delta, men for elevene er det frivillig. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

De fleste spørsmålene er obligatoriske og bestemt av UDIR. Vi har også noen tilleggsspørsmål bestemt av Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen. Disse er felles for alle de videregående skolene i Møre og Romsdal. I tillegg har vi noen få tilleggsspørsmål som er plukket ut av skolen. Spørrebatteriet omhandler følgende tema:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgivning

Selve spørsmålene kan du lese ved å trykke på lenken i høyre marg. Avdelingsleder eller kontaktlærer bør gå gjennom spørsmålene før elevene svarer. Dette for at eventuelle misforståelser blir rettet opp. Begrep som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan da bli drøftet og klargjort.

I Møre og Romsdal omhandler tilleggsspørsmålene følgende tema:

 • T2 – Arbeidsforhold og læring
 • T3 – Medvirkning
 • T7 – Utdannings- og yrkesrådgivning
 • T27 – Arbeidsmiljø
 • T29 – Yrkesretting i fellesfag og yrkesfag

Ved Romsdal vgs. skal vi i tillegg svare på følgende tilleggstema:

 • T32 – Skolebiblioteket
 • T33 – Bruk av NDLA

De andre tilleggsspørsmålene som ligger spørrebatteriet skal ikke besvares (T1, T3 osv.).

Umiddelbart etter at Elevundersøkelsen er gjennomført, vil vi få tilgang til resultatene for vår skole. I januar 2020 publiseres nasjonale tall for mobbing  i rapporten "Mobbing og arbeidsro" på finn forskning og rapporter på udir.no. I februar 2020 vil noen av skoleresultatene bli publisert på www.skoleporten.no; dette gjelder 7. trinn og 10. trinn i grunnskolen og Vg1 i videregående skole.

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, fylkeskommunen eller staten kan se hva hver enkelt elev har svart. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.