Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Endring av kjøremønster

Kontaktpersonar

Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. 926 66 940
Send e-post

Endring av kjøremønster

Den nye busslomma ved skolen vil bli tatt i bruk av busselskapene onsdag 10. april. Fra samme dato blir det innkjøring forbudt for personbiler ved hovedinngangen til skolen. Foresatte som ønsker å sette av sine ungdommer, må benytte innkjøringen lengst mot vest.

Vi nærmer oss dato for ferdigstilling av skolens uteområdet. Hele området skal være ferdig opparbeidet i god tid før sommerferien. Inntil videre vil vi måtte ta i bruk de ulike sonene etter hvert som de blir klargjort.

I løpet av tirsdag 9. april vil Statens vegvesen sette opp skilt ved inn- og utkjøringen til den nye busslomma ved skolen. Det betyr at onsdag 10. april stenges busslomma for allmenn ferdsel av motorkjøretøy; kun busser kan kjøre inn. Dette vil gi en mye sikrere av- og påstigning for elevene våre. Bussene vil kjøre inn ved den østre innkjøringen (ved hovedinngangen) og ut igjen mot vest.

Den vestligste innkjøringen til skolen (nærmest Coop Prix Granlia) skal benyttes til av- og påstigning for elever som blir kjørt til skolen av sine foresatte. 

Vedlagte skisse/situasjonsplan viser de ulike sonene langs Langmyrvegen. Vi oppfordrer alle foresatte på det sterkeste til å forholde seg til det nye kjøremønstret slik at vi unngår unødige farlige situasjoner i sonene som er reservert til buss.