Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Fravær og karakterer

Fravær og karakterer

Fravær i perioden 13. mars og ut skoleåret vil ikke bli ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fravær i denne perioden vil heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Dette betyr IKKE at elever slipper å møte til planlagte aktiviteter, hverken hjemme eller på skolen. Fravær vil kunne få konsekvenser for både fagkarakter og karakter i orden/ adferd.

Fra 4. mars til 12. mars gjaldt et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner. 

Skolene organiserer skoledagen forskjellig rundt om i landet. Elevene har også ulike hjemmesituasjoner, som det er viktig å ta hensyn til når elevene har undervisning hjemme. Det vil derfor være vanskelig å føre fravær som normalt nå.

Lærerne vil likevel ha oversikt over elevenes deltakelse i den opplæringen som blir gitt, enten elevene får opplæring på skolen eller hjemme. Dersom skolen har begrenset åpnings- eller oppholdstid, vil lærerne følge opp elevene på en god måte og ha jevnlig kontakt med elevene om skolearbeidet. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, uavhengig av om de får opplæringen på skolen eller hjemme, risikerer å ikke få karakter i faget. Manglende deltakelse i opplæringen vil også kunne påvirke vurderingen i orden og oppførsel.

Skolen fører oversikt/"skyggeregnskap" på fravær. Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen så snart som mulig.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

-rektor-