Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Informasjon koronavirus - oppdatert 250320

Kontaktpersonar

Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post
Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. +4792666940
Send e-post

Informasjon koronavirus - oppdatert 250320

Skolen er stengt til over påske - Skriftlige eksamener er avlyst. Regjeringen viderefører alle koronatiltak, og bestemte i dag at barnehager og skoler skal være stengt til over påske, til og med 13. april.

Lærerne vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe dere med hjemmeundervisning. På bildet ser vi Albert og Ole Trygve som er lærere ved Bygg- og anleggsteknikk. Sammen med de andre lærerne ved Romsdal vgs, holder de kontakt med elevene sine hver dag. Kontaktlærer vil også ha kontakt med foreldrene i denne perioden, og skolen vil spesielt ta kontakt dersom vi opplever at elever sliter med hjemmeundervisningen.

Behov for noen å snakke med?
Du finner telefonnummer til elevtjenesten her

Treningsparken ved skolen er stengt!
Vi minner på det sterkeste om at treningsparken vest for skolen er stengt for all bruk. Vi kan ikke sikre treningsapparatene for smitte, og ber alle om å respektere sperrebånd og at parken er stengt.

Viktig informasjon fra fylkeskommunen og Molde kommune

Installer appen - sett på varsling!
Alle elever må nå installerer appen til Itslearning og Teams på sin telefon. Dere må også sette på varsling, slik at dere raskt får viktige meldinger fra skolen. Vi ber foreldre/ foresatte om å hjelpe oss med dette.

Vurdering, fravær og anmerkninger
Vi har laget en orientering om hvordan hjemmeundervisningen er lagt opp ved skolen. Vær spesielt oppmerksomme på følgende:

  • Vi fører ikke fravær denne perioden, men elever skal være tilgjengelig for undervisning gjennom hele skoledagen. Vi tar raskt kontakt med foresatte om vi opplever at elever kommer i faresonen.
  • Dersom elever blir syke, ber vi om at dere ringer kontaktlærer så snart som mulig slik at vi får registrert dette. Da vet vi hvorfor du eventuelt ikke kan delta i hjemmeundervisningen.
  • Mange lærere følger oppsatt timeplan, og elevene skal «møte opp» når det gjennomføres fjernundervisning i form av videosamtaler. Logg deg på i god tid før «timen» starter.
  • Lærere lager undervisningsopplegg, og det vil bli lagt opp til innleveringer på faste tidspunkt. Innleveringer og prøver på nett vil danne grunnlaget for standpunktkarakteren til våren.
  • Dersom elever ikke leverer pålagt arbeidsoppgave til rett tid, skal det føres anmerkninger. Mange anmerkninger kan få konsekvenser for ordenskarakteren.
  • Dersom elever unnlater å levere pålagte arbeidsoppgaver, vil dette kunne få konsekvenser for standpunktkarakteren. Dersom elever ikke gjør seg tilgjengelig for vurdering, må læreren vurdere om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter i faget.

Fra torsdag 19. mars vil det ikke lenger være mulig å hente bøker fra skolen uten etter avtale med kontaktlærer. Vi kan ikke garantere at det er personell til stede hele dagen for å låse deg inn på skolen.

Det blir utført svært begrenset renhold ved skolen fremover. Lærere som KAN jobbe hjemmefra SKAL ha hjemmekontor fram til eventuelt andre beskjeder blir gitt.

Nå er også opplæringa ved Hustad fengsel stoppet.

Det blir gitt et begrenset skoletilbud til noen få elever ved alternativ opplæring.

Vi ber alle elever og ansatte ved Romsdal vgs om å forholde seg lojalt til råd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Ta vare på hverandre og ta still opp for de som trenger ekstra hjelp og støtte rundt dere.

---

Fylkeskommunen har gitt følgende felles melding til alle skolene:
For å forebygge ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei vidaregåande skolane i fylket. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og gjeld i to veker. Stenginga er i samsvar med nasjonale retningslinjer.

Romsdal vgs er fysisk stengt, og det vert ikkje gjennomført ordinær undervisning i skolebygga. Unntaket er elevar ved dei ulike basane for tilpassa opplæring der det etter tett dialog mellom heim og skole vil kunne bli gitt undervisning. 

Legg opp til digital undervisning for elevar
All opplæring ved dei vidaregåande skolane vil frå fredag 13. mars verte gitt som heimeundervisning ved hjelp av digitale verktøy. Den enkelte skole vil følgje opp og legge til rette for at dette kan gjennomførast.

I denne situasjonen vil vi kollektivt bidra, og strekke oss så langt som mogleg for å legge til rette for at elevar får utføre skolearbeidet heime. Læringstrykket skal haldast oppe slik at elevane ikkje vert skadelidande ved ein eventuell eksamen. 

Elevane har fått høve til å ta med bøker og PC heim, slik at dei kan gjennomføre heimeundervisning. Det kan likevel vere elevar som manglar naudsynt opplæringsmateriell, og det vert lagt til rette for at dei skal kunne ta kontakt med skolen for om mogleg å få komme innom for å hente bøker. Skolen vil då ta naudsynte omsyn og avgrense smittefare.

Ikkje karantene
Elevar og tilsette er ikkje satt i karantene, tiltaket med heimeundervisning blir innført for å hindre smittespreiing. Det vil også skape ro og tryggleik for elevar, føresette og tilsette.

Vi ber elevar og foreldre om å halde seg jamleg orientert om utviklinga av koronasituasjonen gjennom media.

Eventuelle endringar vert publisert på skolane og fylkeskommunen sine nettsider.

Sjå elles informasjon frå utdanningsdirektoratet