Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Informasjon om skolestart

Kontaktpersonar

Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post
Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Ass. rektor
71 28 33 02 /
Mob. 926 66 940
Send e-post

Informasjon om skolestart

Her finner du viktig informasjon om hva som må være klart før skolestart 20. august.

Dessverre ble det opplyst feil klokkeslett for skolestart ved Romsdal vgs på fylkeskommunens nettsted "Skolestart" (https://skolestart.mrfylke.no/) i sommer.

Korrekt oppmøtetidspunkt - og sted, er slik: 

  • Alle elever som har fått inntak ved Vg1 ved Romsdal vgs møter i hovedbygget til felles oppstart i kantina/ aulaen klokka 0830.
  • Alle elever som har fått inntak ved Vg2, Vg3 og Vg4 (TAF og Påbygging etter yrkeskompetanse) møter i hovedbygget til felles oppstart i kantina/ aulaen klokka 1000.

På skolens facebookside legger vi ut nyheter fram mot skolestart: https://www.facebook.com/romsdalvgs

Hva må være klart før skolestart?
Alt av skolebøker og utstyr ordnes i løpet av de første skoleukene. Det viktigste du som elev ved Romsdal vgs skal gjøre før skoleåret starter den 20. august, er å logge deg inn på «Skolestartsida» til fylkeskommunen og registrere deg og velge PC-ordning. Mer om skolestartsida til fylkeskommunen finner du nedenfor.

Skolestartsida
Alle som har takka ja til skoleplass skal ha fått en SMS med et engangspassord. Dette skal du bruke når du logger deg inn på skolestartsida til fylkeskommunen. Vi har fått flere henvendelser om at elever møter vansker når de skal logge inn på fylkeskommunens skolestartsider på internett (https://skolestart.mrfylke.no). Om du støter på vansker er det viktig å lese alt som står under menyvalget BRUKERSTØTTE øverst til høyre på nettsida «Skolestart». Om du likevel ikke greier å logge deg inn, ber vi deg om å ringe til skolen på 71 28 33 00.

Valg av fremmedspråk og matematikk
Elever ved Romsdal vgs skal ikke velge fremmedspråk og matematikk via skolestartsida. Elever som er tatt inn ved Idrettsfag velger fremmedspråk og matematikk første skoleuka og elever ved yrkesfag skal ikke ha et ekstra fremmedspråk. De aller fleste elever ved yrkesfag skal ha matematikk 1P-Y. Om elever ved yrkesfag ønsker mer avansert matematikk, kan dette velges etter at du har begynt hos oss.

PC-ordninga
Alle elever som har fått plass ved Romsdal vgs skal ha egen PC. På skolestartsida finner du mye informasjon om PC-ordninga under menyvalget PC-ordninga oppe til venstre på nettsida «Skolestart». Hvilken PC-ordning du skal ha, velger du på skolestartsida.

Skoleskyss
Alle som bor mer enn 6 kilometer fra skolen, eller har behov for skyss med bakgrunn i funksjonshemming, skade eller sjukdom, eller må ta båt- eller ferjetransport, har rett på skoleskyss. Informasjon om skoleskyssordninga finner du på nettsidene til fylkeskommunen på www.mrfylke.no/skoleskyss. Elev/ foresatte har et selvstendig ansvar for å søke om skoleskyss. Dette gjør dere på nettsida: https://skoleskyss.mrfylke.no

Ellers anbefaler vi foresatte og elever å følge med på skolens nettside (romsdal.vgs.no) og på Facebook (facebook.com/romsdalvgs) fram mot skolestart. Alt av viktig informasjon legges der.

Velkommen til skolestart 20. august til alle elever!

Ivar Rød
-rektor-