Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Marthe Outzen ny leder av skoleutvalget

Kontaktpersonar

Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post

Marthe Outzen ny leder av skoleutvalget

Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fylkeskommune oppnevner Marthe Outzen som nytt medlem av skoleutvalget ved Romsdal vgs. Fra desember 2018 er hun ny leder av skolens utvalg.

Terje Dyrseth har meddelt at han planlegger å pensjonere seg. Tiden er dermed inne for å finne en ny representant fra lokalt næringsliv til skoleutvalget ved Romsdal vgs. Som utvalgets leder har Dyrseth vært en pådriver i samarbeidet mellom skolen og næringslivet, og han har over flere år lagt et solid arbeid for å fremme skolens interesse overfor både politisk og administrativ ledelse i Møre og Romsdal. Fra 2012 har han gitt viktige bidrag til utvikling av skolen, også inn mot byggeprosjektet K104 Nye Romsdal vgs. Han har i kraft av sin posisjon som næringslivsleder, bidratt i saker knyttet til skolens fagtilbud, spesielt i lys av industriens behov. Terje Dyrseth ble takket av i møte i skoleutvalget 29. november 2019.

Fylkesrådmannen har oppnevnt Marthe Outzen som nytt medlem i skoleutvalget, og i møte 29. november ble hun valgt som ny leder i skoleutvalget ved Romsdal vgs. Marthe Outzen er i dag Executive Vice President HR and Communication ved Brunvoll AS. Hun har som mål å videreføre det gode arbeidet etter Terje Dyrseth, som skoleutvalgets leder.

Vi ønsker Marthe velkommen som pådriver av det gode samarbeidet mellom Romsdal videregående skole og det lokale næringslivet.

Mer om skoleutvalget