Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Spør stortingspresidenten

Spør stortingspresidenten

Onsdag 5. februar 2020 ble det gjennomført skypekonferanse mellom klasse 2IL1 og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i regi av «Spør stortingspresidenten». Dette er et møte der elevene lager spørsmål i forkant og stiller dem direkte til stortingspresidenten. Formålet er å styrke kunnskapen om og nærheten til Stortinget.

Det er ikke hver dag elever fra Romsdal vgs har selveste stortingspresidenten som lærer i samfunnsfag, og elevene ved Vg2 Innovasjon og ledelse hadde forberedt seg godt, med mange spørsmål - alt fra bærekraft til sikkerhet og trusselsituasjonen i Norge.

Kan stortingspresidenten stemme i saker? Hvordan blir man valgt til stortingspresident? Og var dette noe hun ønskte seg? Hvordan ser en helt vanlig dag ut for stortingspresidenten? Hva er det beste med jobben? Hvor ofte har Stortinget møter? Gode spørsmål som mange av oss kanskje har tenkt, men ikke fått svar på. Og Tone (stortingspresidenten var tidlig ute med å be elevene kalle seg med fornavn) fortalte om hvordan det var den dagen hun ble valgt, hun orienterte om dagsorden og arbeidet på Stortinget. Elevene fikk høre at minst halvparten må være til stede om morgenen og under votering om ettermiddagen. Tone fortalte at det er opp mot 100 møter i Stortinget på ett år, og at det er faste møtedager tirsdag, onsdag og torsdag. I tillegg er stortingsrepresentantene mye ute på andre oppdrag og reiser. Hun underviste om maktfordelingsprinsippet og FNs bærekraftmål. Alle land har ansvar for å redde verden. For Norge er arbeidet for rent hav veldig viktig. Sammen med elevene var hun enig i at bærekraftmålene nok vil nok prege valgkampen fram mot 2021.

Spørsmålet om stortingspresidenten har en vanskeligere jobb enn andre, vakte engasjement. Tone fortalte elevene at hun egentlig er utdannet sykepleier. Å være sykepleier kan også til tider være en svært krevende jobb. Men dette er et vanskelig spørsmål. - Jeg må gjøre så godt jeg kan, og tenke at dette går bra. Det kan jo kanskje være et godt råd til dere som er elever før dere skal ha store oppgaver, innleveringer eller eksamener.

Selv om dette var undervisning på videokonferanse, gikk 45 minutt veldig fort. Det ble en lærerik økt, og elevene ved 2IL1 takket stortingspresidenten for at hun tok seg tid til å møte oss.

Like etter møtet fikk vi følgende takkebrev tilbake fra presidenten: «Tusen takk for en hyggelig og inspirerende samtale med dere 05.02.20. Det var interessant å snakke med dere om hvordan vi jobber på Stortinget, maktfordeling i samfunnet og bærekraft, som dere hadde et spesielt engasjement for. Det var likevel spesielt interessant å høre om hvordan dere jobber for bærekraft og innovasjon i egne bedrifter».

Spørretime med stortingspresidenten

Mange relevante og gode spørsmål til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fra elevene i klasse 2IL1