Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Undervisningsevalueringa 2018

Kontaktpersonar

Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Ass. rektor
71 28 33 02 /
Mob. 926 66 940
Send e-post

Dokument

Undervisningsevalueringa 2018

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei evaluering av undervisninga hvert skoleår. Målet med undervisningsevalueringa er at den skal være ett verktøy for kvalitetsutvikling av den videregående opplæringa. Resultatene vil bli brukt i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og nærmeste leder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Evalueringa gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal svare på i skoletida. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle til å delta. Besvarelsene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere svar. 

Elevene skal evaluere undervisninga til lærere. Den enkelte elev skal svare på evalueringa én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere. Det er skoleadministrator sammen med avdelingslederne som har bestemt hvilke grupper som skal evaluere. Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Lærerorganisasjonene og elevombudet har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom høring. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem temaer; elevens mestring og motivasjon, vurderingspraksis, støtte fra lærer, læringsmiljøet i gruppen og faglige utfordringer og forventninger. Ønsker du å se nærmere på spørrebatteriet, kan di laste ned dette i pdf-format; se lenke til høyre på denne sida.

Ved Romsdal vgs. skal evalueringa gjennomføres i uke 50, dvs. i perioden 10. og 14 desember. Det er kontaktlærer i hver klasse som er ansvarlig for at det settes av tid til gjennomføring i løpet av denne uka.