Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Ungdata - kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår

Kontaktpersonar

Ingunn Havnen Ingunn Havnen
Avdelingsleder Design og håndverk, Elevtjenesten
71 28 34 00 /
Mob. 905 49 866
Send e-post

Ungdata - kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår

Hvordan er det å vokse opp i vårt nærområde? Ungdataundersøkelsen gir oss verdifulle data om elevers velferd. Undersøkelsen gjennomføres uke 7 på Romsdal vgs. Alle elever på vg1, vg2 og vg3 deltar. Deltakelse er selvfølgelig frivillig, men vi oppfordrer flest mulig til å bli med. Vi ønsker elever og ansatte lykke til med gjennomføringa!

På oppdrag fra Molde kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus - Midt-Norge) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 6 til 7, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

Kartleggingen gjennomføres som en ungdataundersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende under-søkelser gjennomføres en rekke steder i landet.