Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Nyheter > Varselbrev til elever

Kontaktpersonar

Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post
Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. +4792666940
Send e-post

Varselbrev til elever

Etter opplæringsloven har elevene rett til å få skriftlig varsel dersom de står i fare for å ikke få termin- og/eller standpunktkarakter i fag, eller nedsatt orden og adferdskarakter. Med bakgrunn i ekstraordinære forhold, med hjemmeskole denne våren, blir det ekstra viktig å følge opp elever som kan komme i en slik situasjon. Skolen har derfor innført midlertidige prosedyrer for utsending av varselbrev til elevene våren 2020.

Spesielt ordenskarakteren kan for enkelte elever stå i fare nå når de ikke lar seg følge opp så tett som læreren ønsker. Med tanke på at skolen om ikke mange uker skal sette standpunktkarakter i både fag og orden/ adferd, vil tiden rundt påske være helt avgjørende for at skolen skal kunne oppfylle kravene om varsel «uten ugrunna opphald» slik at elevene gis rimelig mulighet til å skaffe grunnlag for standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden eller adferd, jf Forskrift til Opplæringloven § 3-7 Varsling.

Vi vil derfor sende brev hjem til alle elever som kommer i fare for å ikke få standpunktkarakter eller nedsatt orden/ adferd denne våren, og ber foresatte om å hjelpe elevene med å skaffe seg grunnlag for standpunktkarakter, evt at de leverer skolearbeidet slik at de ikke kommer i posisjon til å få nedsatt ordenskarakter.