Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Om skolen

Om skolen

Om skolen

Romsdal videregående skole er en stor skole i Molde i Møre og Romsdal fylke, der ca 2/3 av elevene får yrkeskompetanse og resten av elevene får studiekompetanse (Idrettsfag, Påbygging til studiekompetanse og Innovasjon og ledelse).

Skolens logo:

RomsdalVGS_sidestilt_svart_font

Det går 770 elever fordelt på 9 ulike utdanningsprogram på skolen.

Skolen har utdanningsprogram for:

Du finner skolens hovedområde i
Langmyrvegen 83 i Molde.

Sammen skaper vi framtida

Det er laget en Pedagogisk plattform for Romsdal vgs. Denne finner du under "Dokumenter" i høyre marg på denne siden. I forarbeidet til denne plattformen ble det lagt mye arbeid i å lage en felles visjon for skolen. Hvordan ønsker vi at de som ikke går på skolen skal se på oss? Visjonen vår er ”Sammen skaper vi framtida!”

Ny på skolen

Når du kommer som ny elev på skolen, kan det være at du gruer deg litt for om du skal finne fram, om du skal få venner osv. Mange av de nye elevene våre forteller oss at de syntes skolen var fryktelig stor da de kom hit første gang.

Men så viser det seg at du hører til i en oversiktlig avdeling med mellom 150-250 medelever. Du blir raskt kjent med lærerne dine og med elevene i klassen din. Og ganske raskt kjenner du elever fra andre avdelinger og andre fagområder. Kanskje kommer noen fra samme ungdomsskole som du? Det er jo en ”trøst” i starten…

Satsing på læringsmiljø

Vi ønsker å satse på best mulig læring for alle. Fra høsten 2010 har Romsdal vgs deltatt i et utviklingsprosjekt som heter “Bedre læringsmiljø”. Det overordnede målet med Bedre læringsmiljø er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Du som er elev ved skolen skal få utfordringer på ditt nivå, og alle skal få nok utfordringer og lære mest mulig. Dette krever god utnytting av skoletida og et godt samarbeid mellom lærer og elev. Gjennom skoleåret skal vi ha minst tre elevsamtaler mellom kontaktlærer og elevene i klassen, og fagsamtaler mellom faglærer og elevene i de ulike fagene.

Motivasjon, trivsel og målsetting

For å få til best mulig læring, er det viktig at du har god motivasjon og trivsel. De aller fleste elevene våre sier at de trives godt ved skolen vår. Dette kommer ikke gratis, og alle må bidra til trivsel. Sentralt i det holdningsskapende arbeidet vårt står derfor fem kjerneverdier:

  • Vær engasjert
  • Vær vennlig – Gi ros
  • Vær presis og hold avtaler
  • Vær tydelig – Still krav til deg selv og andre
  • Vær framtidsretta – Utnytt ressursene dine

Skolen har nulltoleranse for mobbing.

For å få til best mulig motivasjon, er det viktig at du som elev vet hva som kreves i de ulike fagene, og at du vet hva som skal til for å bli bedre i hvert enkelt fag. Du må også vite hensikten og målsettingen med hva som gjøres til enhver tid i skolen.

Hvis du lurer på dette, spør læreren, kontaktlæreren eller avdelingslederen din. Vi har også rådgivere som kan gi råd om skolevalg, stipend, lån eller andre praktiske ting rundt skolegangen.

Skolens avdelinger

Romsdal videregående skole er organisert i seks avdelinger. Ta kontakt med oss pr telefon, eller send oss en mail, hvis det er noe du lurer på og som du ikke finner på nettstedet.

Kontakte skolen

Romsdal videregående skole
Telefon: 712 83 300
E-post: romsdal.vgs@mrfylke.no

Besøks- og postadresse:
Langmyrvegen 83
6415 Molde

Kart:

Dokument

Presentasjon av Romsdal vgs
PDF-dokument - 1,46 MB
Pedagogisk plattform for Romsdal vgs
PDF-dokument - 240,18 kB
Kvalitetsplan 2016-2019
PDF-dokument - 7,83 MB
Handlingsplan RVGS 2016-17
PDF-dokument - 586,93 kB
Handlingsplan RVGS 2017-18
PDF-dokument - 562,96 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 918,69 kB
Brosjyre om skolens studietilbud
PDF-dokument - 5,02 MB
Oppdragsavtale RVGS 2015-2017
PDF-dokument - 133,50 kB
Profilmanual Romsdal vgs 2018
PDF-dokument - 9,75 MB