Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Regler > Fravær

fravær

Fravær

Fra skoleåret 2016/17 ble det innført nye fraværsregler. Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. 

Fraværsgrensen i korte trekk

Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering. Du må legge fram godkjent dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Rektor/avd.leder kan etter søknad i helt spesielle tilfeller bestemme at du får karakter selv om fraværet er over 10 % (men ikke mer enn 15 %). Fraværsgrensen gjelder for enkeltfag og du får varsel ved fare for bortfall av karakter (gis når fraværet passerer 5 %).

Unntak

Hvis du har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Alt fraværet teller med, unntakene finner du i tabellen under. Merk deg dokumentasjonskravene. 

  Føres ikke som fravær Dokumentasjonskrav
Rettigheter etter opplæringsloven Besøk hos rådgiver Dokumentasjon fra rådgiver som viser at du har vært der
Time hos helsesøster Dokumentasjon fra helsesøster på at du har vært der
Møte med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Dokumentasjon fra PPT-rådgiver som viser at du har vært der
Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant Fyll ut skjemaet Søknad om selvstendig studiearbeid og gjør avtale med faglærer(e)
Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte Dokumentasjon fra rektor eller den ansatte du har samtale med
Elevrådsarbeid Dokumentasjon fra skolens elevrådskontakt/avdelingsleder/rektor
  Unntas etter 10 % -regelen Dokumentasjonskrav
Helse og velferdsgrunner Legetime Må dokumenteres med enten timekort, SMS (hvis timer er bestilt med mobiltelefon) eller kvittering for betalt time
Tannlegetime
Time hos BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Helsegrunner Legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, f.eks. fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP)
Kronisk sykdom

Erklæring fra sakkyndig som sier at du er under utredning, oppfølging e.l. som vil medføre skolefravær.

I tillegg må du ha egenmelding fra foresatte hvis du ikke er myndig og for deg selv hvis du er myndig

Under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom
Annen sykdom som gjør det lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle
Omsorgsoppgaver f.eks. for egne barn Dokumenteres med egenmelding
Begravelser Erklæring fra foresatte eller egenerklæring hvis du er myndig
Annet Politisk arbeid Dokumentasjon
Hjelpearbeid Dokumentasjon
Lovpålagt oppmøte Dokumentasjon
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen kultur eller idrett Dokumentasjon
Religiøse høgtider utenom Den norske kirke Inntil to dager

Dokumentasjon bør vises fram fra første fraværsdag. Kontaktlærer oppbevarer dokumentasjonen.

Ved Romsdal vgs har vi innført at dokumentasjon må legges fram senest innen 2 uker. Etter dette godkjennes ikke dokumentasjonen. 

OBS! Kjøretimer er IKKE godkjent i 10 % - unntaket.

Vil du vite mer? Gå inn på Møre og Romsdal fylkeskommune sin nettside mrfylke.no  eller sjekk ut nettsiden ung.no hvor du kan lese mer om fraværsreglene: 

Rundskriv om fraværsgrense: http://desk.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Kontaktpersonar

Kjell Inge Ugelvik Kjell Inge Ugelvik
Assisterende rektor
71 28 33 02 /
Mob. +4792666940
Send e-post
Ivar Rød Ivar Rød
Rektor
71 28 33 01 /
Mob. 990 90 108
Send e-post

Dokument