Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Regler > Frist for klage på standpunktkarakter er 27. juni

Frist for klage på standpunktkarakter er 27. juni

Vurderer du å klage på standpunktkarakteren i et fag, eller vil du klage på at du ikke fikk standpunktkarakter i det hele tatt? Da må du gjøre det innen 27. juni. Klagefristen er satt til 10 dager, og alle standpunktkarakterer skal være satt og vil bli offentliggjort på SkoleArena 17. juni.

paragraf

Det skal gis standpunktkarakter i alle avsluttende fag. Karakterene skal legges inn i SkoleArena innen fredag 12. juni, og vil bli offentliggjort for elevene onsdag 17. juni. I eksamensfag blir standpunktkarakteren satt og offentliggjort før eksamen starter.  

Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, må dette gjøres skriftlig til skolen i løpet av 10 dager etter offentliggjøringen. Det betyr at klagen må være sendt til skolen senest 27. juni. Vi vil starte klagebehandlingen allerede dagen etter, 28. juni. Målet er at all lokal klagebehandling skal være ferdig før ferien i juli.

Gangen i klagebehandlingen

Alle elever har fått utdelt og gjennomgått kapittel 5 i forskrift til Opplæringslova. Kapitlet omhandler elevenes rett til å klage på vurdering.

Klage på standpunktkarakter skal stiles til skolen og leveres skriftlig innen fristen. Etter at klagen er mottatt må faglærer skrive en uttalelse som begrunner gitt karakter, eller hvorfor det eventuelt ikke er satt karakter i det hele tatt. Rektor vil så skrive en uttalelse som viser saksgangen i klagebehandlingen. Den som klager vil få kopi av disse uttalelsene. Klagen blir så sendt til Utdanningsavdelinga på Fylkeshuset som er ansvarlig klageinstans.

Klageinstansen vil bare vurdere om gjeldende retningslinjer for fastsetting av standpunktkarakter er fulgt; de har ikke forutsetninger til å vurdere hvor vidt karakteren er riktig eller ikke. Dersom klageren får medhold, vil saken bli sendt tilbake til skolen for ny vurdering. Rektor må da sammen med faglærer gjennomføre en ny vurdering. Hvis du klager på standpunktkarakteren og ikke får medhold, er avgjørelsen fra Utdanningsavdelinga endelig.

Du kan lese med om klagebehandlimg her.

Kontaktpersonar

Trond Ljoså Trond Ljoså
Rådgiver
71 28 33 05 /
Mob. 952 42 115
Send e-post

Dokument