Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto fra Flickr

Kurs Renholdsoperatør

Eksamensforberedende kurs for som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør. Målgruppen er personer som har lang praksis i faget, og som ønsker å ta fagbrev.

Praksiskandidat: For å kunne gå opp som praksiskandidat må du ha totalt 5 års praksis i 100% stilling. Praksisen må være dokumentert fra arbeidsgiver.

Her kan du regne ut praksisen din.

Teoretisk prøve: Før du kan melde deg opp til fagprøve må du ha bestått en teoriprøve. Kurset "Eksamensforberedende kurs for Praksiskandidater" gir undervisning i sentrale tema fra læreplan i fagplanen for renholdsoperatør. I tillegg blir det lagt opp til lesing på egen hånd.

Fagprøve: Når du har bestått teoriprøven og har oppnådd min 5 års relevant praksis i 100% stilling, kan du melde deg opp til fagprøve.

Kursinnhold:

 • Planlegging
 • Vurdere og planlegge renholdsbehov
 • Vurdere og velge kostnadseffektive metoder
 • Velge renholdsutstyr
 • Renhold
 • Ulike typer overflatebehandling
 • Bruke ulike typer utstyr og metoder
 • Vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet
 • Begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metode
 • Bransjelære
 • Etiske retningslinjer for faget og bransjen
 • Gjøre rede for gjeldende regelverk innen helse, miljø og sikkerhet
 • Drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Undervisning: 1 dag pr uke. Kurset kan tilbys på dagtid eller kveldstid.

Kursavgift: Gratis undervisning for personer som har voksenrett. I tillegg kommer utgifter til bøker ca kr 1.000,- og avgift for oppmelding til privatisteksamen.

Påmelding: Påmelding på www.vigo.no (Velg Voksenopplæring/realkompetansevurdering)

Oppstart: Høsten

Inntak: Vi vektlegger relevant arbeidserfaring ved opptak til kurset. 

 

(Foto fra Flickr)

Kontaktpersonar

Ann Torill Havnes Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 33 16 / Mob. 941 37 101
Send e-post

Dokument

Renholdsoperatørfaget
PDF-dokument - 271,47 kB