Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Utdanningstilbud > Kurs for voksne > Aktuelle kurs > VG2 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Foto: Ingvild Dverseth Sæter, org.avd Mrfylke

VG2 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barn – og ungdomsarbeiderfaget for voksne som ønsker å ta fagbrev. 

Kurset dekker den teoretiske delen av læreplanen for Vg2 helsearbeiderfaget og det undervises i fagene:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Vi vektlegger at du har minimum 2 års relevant praksis eller oppnår 2 års praksis i løpet av utdanningen og at du har et arbeidsforhold til en arbeidsgiver ved inntak.

Her kan du regne ut praksisen din:  

Rammer for kurset:

Undervisning: 1-2 kvelder pr uke i 1 år. Undervisning foregår hovedsakelig på ettermiddag/kveldstidtid.

Veileda praksis: Du må gjennomføre 50 dager med praksis med fokus på læremåla på vg3 i løpet av skoleåret. I løpet av kurset skal deltakerne gjennomføre 50 dager veiledet praksis innenfor yrket. Deltakerne må selv skaffe praksisplass og avtale med praksissted innen kursstart.

Eksamen: Kurset avsluttes med en tverrfaglig eksamen.

Fellesfag: Før oppmelding til fagprøve må du ha fullført og bestått norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Fellesfagene kan du få godkjent ved å fullføre og bestå ved å delta på undervisning en dag pr uke eller realkompetansevurdering. Du kan lese mer om realkompetansevurdering her. (legge til lenke fra venstre i menyen).

Relevant arbeidspraksis: Før oppmelding til fagprøve må deltaker ha 3500 timer godkjent relevant arbeidspraksis. Relevans er å regne når arbeidsoppgavene er knyttet til lærerplanen for faget.

Oppmelding til fagprøve: Etter fullført og bestått i programfagene, tverrfaglig eksamen, fellesfag og godkjent 3500 timer relevant arbeidspraksis melder skolen elevene opp til fagprøve. Kravene må gjennomføres innen 1. september etter avsluttet skolegang.

Kurset er gratis, men deltakerne må selv betale for bøkene. 

Kursstart: Høsten

Inntak: Bestått grunnskole, og til sammen 2 års praksis i full stilling som assistent før kursstart.  Deltakerne bør ha gode norskkunnskaper og disponere egen PC. Vi tar inn søkere så lenge det er plass helt fram til oppstart. Arbeidsforhold ved relevant arbeidsplass.

Påmelding: Påmelding via nettsiden www.vigo.no.  (Velg voksenopplæring /realkompetansevurdering) og send rett kopi av attester og vitnemål til kontaktperson for voksenopplæringen eller til Romsdal VGS v/voksenopplæring, Langmyrvegen 83, 6415 Molde

Kontaktpersonar

Berit Storvik Lundenes
Avdelingsleder Helse og oppvekstfag
71 28 34 31 / Mob. 920 89 513
Send e-post
Ann Torill Havnes Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 33 16 / Mob. 941 37 101
Send e-post

Dokument

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - VG2
PDF-dokument - 618,11 kB