Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Veiledning

Veiledning

Har du behov for å snakke om dine muligheter for videregående opplæring? Eller ønsker du å ta en realkompetansevurdering av dine ferdigheter fra arbeid og annen praksis? Ta kontakt med oss på Ressurssenteret for en veiledningssamtale.

Har du behov for å snakke om dine karrieremuligheter anbefaler vi at du tar kontakt med karriere Møre og Romsdal som kan bistå deg med:

  • Rettledning om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i arbeidet med å skrive CV eller jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakker for privat og offentlig sektor

Mer om karriere Møre og Romsdal finn du her: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriere-Moere-og-Romsdal

Kontaktpersonar

Ann Torill Havnes Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 33 16 / Mob. 941 37 101
Send e-post