Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Utdanningstilbud > Studieforberedende > Innovasjon og ledelse

Innovasjon og ledelse

Innovasjon og ledelse

3-årig studieforberedende løp med entreprenørskap og høgskolestudium. 

Innovasjon og ledelse er et unikt utdanningstilbud som ble etablert i 2012.

Fremtidsutsikter

I alle yrker, uansett bransje, er det behov for å gjøre ting mer effektivt, enten det er gjennom å skape nye varer, levere nye tjenester eller å gjøre produksjonsprosesser mer effektive. Innovasjon og ledelse vil forberede enhver elev på dette svært aktuelle behovet og binder en ikke opp til én konkret bransje eller ett konkret yrke, men gir en bred plattform for de utdannings- og yrkesvalgene som skal tas i de nærmeste årene etter fullført videregående skole. 

Yrkesfag og studieforberedende

Svært mange utdanningstilbud i Norge, som spesielt fokuserer på entreprenørskap og innovasjon, baserer seg på plattformen med Studiespesialisering. Vi benytter den yrkesfaglige plattformen Service og samferdsel. Tilbudet vi gir er et treårig løp som gir generell studiekompetanse, der vi får flere muligheter til å anvende gjennomgått teori.

Reelle problemstillinger

Elevene blir, i større grad enn f eks i et studiespesialiserende løp, gitt anledning til å bli godt kjent med arbeidslivet og de reelle utfordringene de står ovenfor. Disse blir trukket inn i prosjekter og samarbeid for å kunne skape en større forståelse hos elevene. Dette er noe vi allerede har fått bekreftet gjennom resultater elevene oppnår på eksamen og som studenter ute i høgskoleverdenen.

Bilder fra Innovasjon og ledelse

illu. bilde fra IL
illi.bilde il
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
Illu bilde
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
illustrasjonsbilde Innovasjon og ledelse
   

Fokus på innovasjon og oppdrag fra næringslivet

Vi driver også, som mange andre utdanningstilbud, med ungdomsbedrift som en pedagogisk metode, men vi stiller krav til innovasjon i idéfasen og produktutviklingen. I tillegg driver elevene klassens ungdomsbedrift som skal arbeide med faglig relevante oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Dette kan f eks dreie seg om å gjennomføre markedsundersøkelser, etterfulgt av analyse og forslag til tiltak. Dette handler også svært mye om å anvende gjennomgått teori på en mest mulig reell måte. 

Litteratur

Selv om vi tar utgangspunkt i plattformen til Service og samferdsel, så benytter vi litteratur som tar fagene «et steg videre», f eks markedsførings-, administrasjons- og økonomilitteratur fra studiespesialiserende utdanning.

Høgskolestudent tredje året

Det tredje, og siste året ved Innovasjon og ledelse får elevene anledning til å være studenter på Høgskolen i Molde. Dette er kommet til gjennom en samarbeidsavtale mellom Innovasjon og ledelse og høgskolen. Elevene følger forelesningene i faget Organisasjonsteori 1 på høstsemesteret og i faget "Design Thinking" på våren. De som innfrir karakterkravet som høgskolen har satt får gå opp til eksamen. Dette har de fleste fått anledning til i de tre årene vi har hatt elever der. Her blir altså elevene god forberedt til en krevende overgang til studenttilværelsen.

Summen av disse momentene som er nevnt ovenfor gjør til at vi kan hevde at utdanningstilbudet Innovasjon og ledelse ved Romsdal videregående skole er unikt.

Dette utdanningsprogrammet gir deg:

  • Generell studiekompetanse - du kan søke til høgskoler og universitet
  • Kompetanse i entreprenørskap, markedsføring, økonomi og administrasjon

Søke til oss

Når du skal søke Innovasjon og ledelse skal du velge programområde "Service og samferdsel - Entreprenørskap".

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om dette fremtidsrettede utdanningstilbudet.