Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag (tidligere TIP) omfatter et bredt spekter av fag som kvalifiserer for arbeid i store og små industribedrifter, skip, installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

Elevene får en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring i teknikk og industriell produksjon. De får en bred plattform for videre yrkesvalg både med hensyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Programfaget legger grunnlag for tverrfaglig tenking og gir elevene muligheter for på sikt å kunne utvikle en flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene. En betydelig del av tiden (224 årstimer) vil elevene få arbeide med et tverrfaglig fordypningsprosjekt rettet mot framtidig yrkesvalg. 

Kommer du som ny elev på VG1 TI:

I år har vi gått inn en avtale med Tess a/s, om levering av en utstyrspakke for nye vg1 elever. I denne pakken vil du som ny elev få utdelt:
Vernesko, kjeledress, vernebriller, øreklokker, hanske for montering, skyvelære, meterstokk, rissenål, spiralhefte ruter, spiralhefte linjert, notatblokk, tusj sort, tusj rød, tekstmarkør grønn, trykkblyant 0,5mm og kalkulator. Dette vil gå av ditt utstyrsstipend.

Nytt 3-årig studieforberedende utdanningsprogram for Elektro og TIP.

Fra høsten 2018 vil Romsdal vgs. starte et nytt utdanningstilbud for 24 elever innen programområdene EL og TIP.

Opplæringsløpet er 3-årig, og består av programfag , ekstra realfag og fellesfag. Denne kombinasjonen gir deg spesiell studiekompetanse, og du kan med noen få unntak komme inn på samtlige universiteter og høyskoler i Norge (unntakene er steder som krever kjemi eller biologi). Studieretningen er spesielt egnet om du ser for deg en videre utdanning som ingeniør/sivilingeniør.

Les mer om dette her: 

Programfag

Programfaget Teknologi- og industrifag gir grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess; fra innstillinger til styring, testing/måling, service, vedlikehold, reparasjon, rapportering og HMS arbeid.

Bilder fra TI

Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
 
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
 
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet
Bilder fra TIP. Foto: Sigurdprosjektet

Arbeide innen Teknologi- og industrifag

Arbeidsoppgavene krever samhandling med andre, evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger samt med registrering og dokumentasjon. Kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer er en del av faget. Et viktig perspektiv i opplæringen er utvikling av lojale og stolte fagarbeidere som viser respekt for mennesker, miljø og produksjonsapparater.

Programområde i Vg2

Ved vår skole kan du etter Vg1 TI, velge følgende programområde:

  • Vg2 Industriteknologi
  • Vg2 Kjøretøy

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om utdanning, yrker, intervjuer med elever med mere:

Ulike muligheter etter Vg1 TIP:

Vg2 Bedriftsopplæring
Industriteknologi Aluminiumskonstruksjonsfaget
  CNC-maskineringsteknikk
  Finmekanikerfaget
  Industriell overflatebehandling
  Støperifaget
  Industrimekanikerfaget
  Platearbeiderfaget
  Sveisefaget
  Industrimontørfaget
  Industrirørleggerfaget
  Mekanisk kontrollørfaget
  Modellbyggerfaget
  Verktøymakerfaget
  Grafisk emballasjefaget
  Kran- og løfteoperasjonsfaget
  Produksjonsteknikkfaget
  Trykkfaget
Kjøretøy Bilfaget, lette kjøretøy
  Bilfaget, tunge kjøretøy
  Hjulutrustningsfaget
  Motorsykkelfaget
  Motormekanikerfaget
  Reservedelsfaget

Når det gjelder andre muligheter etter Vg1 Teknikk og industriell produksjon enn de som Romsdal videregående skole vil tilby, viser vi til vilbli.no.


- Industrien trenger ingeniører

- Vi ved Shell på Nyhamna (Ormen Lange) vil anbefale det nye tilbudet med teknologisk utdanning over tre år ved Romsdal videregående skole. Denne uttalelsen har skolen fått fra Atle Hammerbukt, lærlingeansvarlig ved A/S Norske Shell, Ormen Lange Drift - Nyhamna.

Les meir

Kontaktpersonar

Tore Fosseide Tore Fosseide
Avdelingsleder
71 28 33 40 /
Mob. 971 75 537
Send e-post