Har du rett på spesialundervisning?

Har du ikke god nok utbytte av opplæringen?

Da skal skolen forsøke å tilpasse undervisningen bedre til deg. Det har du rett til. Hvis det ikke er nok, kan det hende du trenger spesialundervisning. Da må skolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere hva som er behovet ditt og gi råd om hva du trenger. Skolen må fatte et vedtak om spesialundervisning. I dette vedtaket skal det stå klart og tydelig hva spesialundervisningen går ut på, hvordan det er organisert og hvor mange timer det gjelder. Kontakt kontaktlæreren din om du har spørsmål om dette.

Har du behov for å ta et utdanningsprogram over to år, må du kontakte rådgiver på skolen og be om veiledning.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan være at du som elev jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at du får ekstra hjelp av en lærer eller assistent i klassen eller at du får tilpasset utstyr. Skolen må utforme spesialundervisningen så langt som råd i samarbeid med eleven og eleven sine foresatte.

Ønsker du å klage på tilbudet om spesialundervisning?

Har du fått rett til spesialundervisning, og du er misfornøyd med tilbudet, kan du klage. Da må du klage innen tre uker. Du eller noen du gir fullmakt til må skrive klagen. Du må forklare hvorfor du er misfornøyd og hvilke endringer du ønsker i opplæringstilbudet.

Kontakt gjerne spespedkoordinator på skolen for å få mer informasjon.