Elev ved Romsdal vgs smittet med korona

En elev er bekrefte smittet med Covid-19 ved Romsdal vgs. Elever og lærere som har deltatt i undervisning i klassen mandag og tirsdag denne uka er i karantene.

 

Skriv ut

Alle berørte elever og foresatte ble kalt inn til orienteringsmøte på Teams med smitteteamet i Molde kommune onsdag kveld. Kommunens smitteteam er i gang med testing og smittesporing. Eventuelt andre som blir definert som nærkontakter vil bli direkte kontaktet av smitteteamet i Molde kommune.

Det er kun elever og ansatte som har vært i NÆRKONTAKT med den smittede mandag og/ eller tirsdag denne uka som skal i karantene. Alle andre (som er friske) møter på skolen som normalt fram til eventuell annen beskjed blir gitt (fra kommuneoverlegen i Molde). 

Alle må ta ansvar for at smittevernreglene følges!

 • Holde avstand til andre
 • Vaske/ sprite hendene hyppig
 • Holde deg hjemme dersom du har sykdomstegn/ symptomer på luftveisinfeksjoner, evt også be om test for koronasmitte

Alle tiltak ved skolen skal være forholdsmessige og tilpasset den lokale smittesituasjonen. Skolen og regionen er fortsatt på gult smittenivå, men elever og ansatte må være forberedt på at skolen kan få beskjed fra kommuneoverlegen om å gå på rødt nivå. Les mer om hvilke tiltak som skal settes inn ved de ulike nivåinndelingene HER

Kontaktlærere vil presisere reglene om smittevern for elevene i egen klasse.

Ellers gjelder følgende særlige forhold:

 • Elever ved HO som er i praksis i institusjoner er varslet om at de må avbryte oppdraget for en periode. Ordinær opplæring vil bli gitt på skolen (for sikkerhets skyld)
 • Elever ved HO som er i praksis i barnehager kan fortsatt være i praksis dersom barnehagen/ kommunen tillater dette. Om du ikke får være i praksis, så skal du komme på skolen.
 • Alle elever skal holde seg mest mulig i egen avdeling og på eget klasserom.
 • Kantina vil være åpen, men husk å sprite deg på veg inn og ut. Unngå å stå tett sammen i køa.
 • Biblioteket vil være åpent, men vi stenger midlertidig sofaområdene. Kun elever som har oppdrag i biblioteket skal oppholde seg der. Bruk av grupperom skal være avtalt med bibliotekar Anne Berit.
 • I verksteder skal utstyr, verktøy og arbeidsbenker som deles av flere desinfiseres mellom hver bruker.
 • Kroppsøving kan være utfordrende med tanke på smittevern. Vi unngår kontaktidretter så godt det lar seg gjøre og elevene er delt i mindre grupper når de skal bruke garderobene. Utstyr desinfiseres og elevene spriter seg/ vasker hendene før og etter kroppsøvingstimene. Elevene vasker over benker og berøringsflater før og etter timen.
 • Skolens renholdere utfører forsterket renhold av alle kontaktflater ved skolen.
 • Foreldresamtaler går i utgangspunktet som normalt, men det vil være mulig å gjennomføre på Teams dersom foreldre foretrekker dette. Si fra til kontaktlærer om dette.

Skolen har eget planverk som settes inn dersom vi får smitteutbrudd eller opptrapping til rødt tiltaksnivå i Molde.

Nedenfor finner du skolens risikovurdering og planverk for gult og rødt nivå ved Romsdal vgs.

Dokumenter

Kontakt