Elevene tester seg selv!

Elevene i 3ID1, 3ID2, 1HO1, 1HO2, 1HO3 og 1HO4 har vært med i massetestingen for Covid-19, som har foregått på skolen en gang i uka de siste 2 ukene.

Skriv ut

Det er Molde kommune og helseforetaket (Molde sykehus) som i samarbeid med Romsdal videregående skole i noen uker har prøvd ut en variant av massetesting som sykehuset har utviklet.

Elevene tester seg selv med testpensler, og så samles prøvene fra disse i én beholder. Så gjøres en PCR-analyse av beholderen, kun én test for hele klassen. Hvis det ikke gir utslag på smitte, kan klassen fortsette som før. Dersom en får en positiv test, så blir det testing av en og en elev. Da må alle testes på teststasjon, og hele klassen må i karantene. Så langt har alle testene vært negative.

Noen av elevene på idrettsfag sier at mange grudde seg til testingen, men at de fleste er glad for at de er med. De sier at det er betryggende å bli testet såpass ofte, og at hvis de kan bidra til at andre skoler også starter med massetesting så er det kjempebra. De har også et håp om at dette kan gjøre at de får ei fin russetid.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at regjeringen vil innføre massetesting av skoleelever så snart som mulig. Det kan bety at testmodellen på Romsdal videregående snart kan bli brukt som modell for hele landet.

 

Kontakt