Elevorganisasjonen og elevombudet på besøk på skolen

Tirsdag 18.september var det møte i elevrådet ved Romsdal vgs. Hvordan drive elevrådsarbeid og elevrettigheter var på programmet.

Skriv ut

Hva kjennetegner et godt elevråd, var ett av spørsmålene Erling Jensen fra Elevorganisasjonen ville at elevrådet skulle diskutere i møtet. Hva er den viktigste aktiviteten dere ser for dere at dere å gjennomføre dette året? «Operasjon dagsverk», svarte Joakim Tangen, leder av elevrådet ved Romsdal vgs. Dette fikk støtte i resten av elevrådet og av elevorganisasjonen. Deretter fikk elevrådet en god økt med foredrag om hvordan arbeide i elevrådet og hvilke rettigheter elevene har i en hektisk skolehverdag. 

Elev og lærlingombudet

Også Tove Regine Stranden, elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal deltok i møtet. Hun hadde fokus på hva som er de trygge rammene rundt opplæringa. Ombudet arbeider på fire ulike nivå: individ, skole, system og samfunn. Det er viktig at ombudet blir brukt som en ressurs for elevene og systemet rundt dem.

 

Snarveier

Kontakt