Elevrådet ved Romsdal vgs 2021-22

I dag, onsdag 15. september ble skolens elevråd konstituert. Totalt møtte 51 representanter fra nesten alle klassene ved skolen. Markus Henningsen (Vg3 IL) er valgt til leder av elevrådet og Anna Zanella (Vg2 HO) er valgt til nestleder. De vil representere elevene i skolens AMU og skolemiljøutvalget dette skoleåret.

Skriv ut

I dagens møte gikk vi gjennom og presenterte vedtektene for elevrådsarbeidet. Vi orientere om de ulike medråderettsorganene ved skolen som elevene er representert i, bla AMU (arbeidsmiljøutvalget), skoleutvalg og -miljøutvalget. Vi snakket også en del om elevrådsarbeid og hvordan dette organiseres, bl.a. innhold og forventninger.

Nedenfor ser du det nye elevrådsstyret, framme fra venstre Marthe  Eidsæter (AO), Sivert Røymo (BA), Johannes Rekdal (ED/IM/ES), Markus Henningsen (SR/IL) leder og Anna Zanella (HO) nestleder. Bak fra venstre Tonje Helen Nesje (FB), Isak  Dreyer-Kjemphol (FAN), Jakob Ulvestad (TI) og Mathias Hustad (ID/PB).

Elevrådsstyret ved Romsdal vgs 2021-22

Det ble også valgt kulturutvalg og kantineutvalg for skoleåret 2021-22. Kulturutvalget skal delta på kulturtorget i januar 2022 for å velge skolens tilbud i den kulturelle skolesekken for neste skoleår (2022-23). Kantineutvalget møter kantineleder, leder for elevtjenesten, økonomileder og helsesykepleier for å diskutere tilbudet i kantina.

Kantineutvalget, fra venstre: Silje (2BU1) og Anne (2HA2)

Kantineutvalget, fra venstre: Silje (2BU1) og Anne (2HA2)

Kulturutvalget, fra venstre Magda (2IN1), Christoffer (1SR1) og Elena (3ID1).

Kulturutvalget, fra venstre Magda (2IN1), Christoffer (1SR1) og Elena (3ID1)