Elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen skal måle elevenes opplevelse av skolen og gjennom den får alle elever i videregående opplæring i Møre og Romsdal si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Skriv ut

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som blir gjennomført i perioden 1. oktober – 31. desember. Gjennom å svare på undersøkelsen får elevene mulighet til å påvirke egen skolehverdag. Svarene fra elevene blir brukt av skolene og skoleeier for å utvikle kvaliteten i opplæringa og gjøre skolene bedre.

Les mer på Møre og Romsdal fylkesommune sin nettside, mrfylke.no: