Etter jul starter skoledagen 5 minutter senere ved Romsdal vgs

Fra 4. januar blir skolestart utsatt med fem minutter om morgenen ved Romsdal vgs. Dette er en konsekvens av ny fergerute i sambandet Vestnes - Molde og nedlegging av hurtigbåten fra Vikebukt og Vestnes.

Skriv ut

Det er fylkespolitikerne som har vedtatt nedlegging av hurtigbåten, og Statens vegvesen beslutter fergerutene på riksvegene. De nye avgangstidene korresponderer dessverre ikke med skolestart ved Romsdal vgs og skoleslutt ved Molde vgs. 

I dag tar elevene ved Romsdal vgs hurtigbåt fra Vestnes til Molde, og videre korresponderende buss fra bussterminalen til skolen i Langmyrvegen. 

Konsekvenser av ny ordning

Mellom 90 og 110 elever pendler hver dag fra sørsida av fjorden til Romsdal vgs. Anslagsvis rundt 50 elever pendler til Molde vgs. Totalt vil nedlegging av hurtigbåt og endret fergerute berøre ca 150 elever ved Moldeskolene. Fra nyttår skal det settes inn tre nye el-ferger i sambandet Molde - Vestnes, med 20 minutt mellom hver avgang og overfartstid presis 33 minutter. Følgende fergetider kan da være aktuelle for elevene ved Romsdal vgs (fergetidene har vi fått fra Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune):

  • Fra Vestnes, morgen, hverdager klokka 07:10 og 07:30 
  • Fra Molde, ettermiddag, hverdager klokka 15:10 og 15:30 

Konklusjoner

Det er bred enighet ved skolen om at vi ikke ønsker at elevene må ta ferge klokka 07:10 fra Vestnes.

Ferge 07:30 medfører at skolestart må utsettes noen minutter, slik at elevene har tid til å nå første time om morgenen. Vi har derfor besluttet å utsette skolestart med fem minutter, til klokka 0820 fra nyttår. Vi foreslår å ta inn «tapt tid» ved å redusere frokostpausen, slik at den blir klokka 09.55-10.10 for teoretiske fag og klokka 09.50-10.15 for praktiske fag (BA og TI).

Det er ikke optimalt å korte ned frokostpausen, men vi ønsker heller ikke å forskyve hele skoledagen, da skoleslutt 1440 er mest gunstig for videre korrespondanser med buss og ferge til kommunene rundt Molde. Elevene fra sørsida av fjorden når ferge hjem klokka 15:10.

Molde vgs har tilsvarende tatt inn tid, og vil fra 1. januar slutte fem minutter tidligere enn de gjør i dag. Da pendler elevene ved Romsdal vgs og Molde vgs med samme ferge både til og fra skolen.

Foto av ferger over Moldefjorden er tatt av Kai Bedringås, Samferdselsavdelinga

Kontakt