Fortsatt streik

Streiken er inne i fjerde uke ved Romsdal vgs. Her er konsekvenser og tiltak, kort oppsummert.

Skriv ut

Romsdal vgs har erfaring fra streiken i 2014. Den gangen varte streiken i tre uker, og omtrent like mange elever ble rammet. Streikens konsekvenser den gangen ble vurdert som alvorlige. Det vil bli konklusjonen også etter at denne streiken tar slutt.

Viktig oppsummering for denne uka: Alle Vg1 elever får komme en dag på skolen for å treffe kontaktlærer! Se logistikk i teksten nedenfor.

Vi er sårbare!

Så lenge partene i streiken ikke snakker sammen, ser det selvfølgelig mørkt ut. Men det er tross alt økende fokus på streiken og konsekvensene denne uka, og det tyder kanskje på at vi nærmer oss en slutt. Vi er urolige for de sårene som både lærere og elever har fått disse ukene. Innenfor det handlingsrommet som skolen blir gitt, vil vi gjøre det vi kan for å sette inn avbøtende tiltak for våre nærmeste, de som har vært mest berørt av denne streiken. Vi er i jevnlig dialog med skoleeier om mulige tiltak for å hente inn noe av den tapte opplæringen etter streiken, og er lettet over at signalene er positive. Men samtidig er det viktig å understreke at lærerne er de profesjonelle på dette området. Vi må derfor i dialog med både dem og elevene om hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre fram mot våren 2023.

Trygg og god stemning på skolen

Ikke alle lærere ved Romsdal vgs er i streik. Det betyr at skolen er åpen, og alle elever vil ha et tilbud i løpet av uka. Vi har fått dispensasjon for de avdelingslederne som var tatt ut i streik, og sammen med miljøveilederne tar de godt vare på elevene den tiden de er på skolen. Kantina og biblioteket er åpen, og vi oppfordrer elevene til å være på skolen og gjerne jobbe litt med fagene på egen hånd. Til urolige foresatte kan vi fortelle at det er trygg og god stemning på skolen, men også at elevene savner lærerne sine. I den grad elever er preget av streiken, handler dette i størst grad om at de er redd for all opplæring de nå mister. Dette er elever som har levd med pandemi, og de færreste har erfaring med eksamen. Dette får vi da selvfølgelig en del spørsmål om.

Dispensasjon for kontaktlærere ved Vg1

Som vi var inne på tidlig i streiken, er det et viktig råd til alle elever og foresatte at dere har ekstra fokus på rutiner og struktur. Dette gjelder både å få nok søvn og at dagene har et innhold. Vi har søkt – og fått - dispensasjon fra streiken for alle kontaktlærere på Vg1, slik at de kan få gjenopprette arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø i klassene sine. Onsdag denne uka var elevene ved Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BA) på skolen. Torsdag kommer elevene fra Vg1 Teknologi- og industrifag (TI). Fredag er det stort innrykk med Vg1-elever fra Elektro- og datateknologi (Vg1 ED), Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Vg1 IM), Helse og oppvekstfag (Vg1 HO), Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Vg1 FBIE) og Idrettsfag (Vg1 ID).

Vi presiserer at dispensasjonssøknadene kun gjelder utøvelsen av kontaktlærerrollen. Lærere som får dispensasjon skal ikke undervise i fag, men videreføre deler av det arbeidet som ble gjort første uken på skolen med å etablere et trygt og godt klassemiljø. Dette vil kunne være avgjørende for å hindre frafall gjennom resten av skoleåret. Kjenner vi kontaktlærerne, vil de nok også motivere elevene og gi tips, råd og veiledning i hvordan de kan starte å jobbe med fagene på egenhånd, uten at vi dermed har definert dette som undervisning i fagene.

-rektor-

Kontakt