Grønt tiltaksnivå fra mandag 17. januar

Fra og med mandag 17. januar er det grønt tiltaksnivå ved Romsdal vgs. Dette innebærer vanlig undervisning for alle elever.

Skriv ut

Fra og med mandag 17. januar innføres grønt nivå ved Romsdal vgs. Da går vi tilbake til en mer normalisert skolehverdag, med ordinære timeplaner og undervisning.

Dette betyr ikke et fullstendig frislipp. Vi må fortsatt holde oss til de ordinære smitteverntiltakene som å holde avstand til hverandre, god håndhygiene og alle elever og ansatte må holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

Overgangen til grønt nivå er drøftet med kommuneoverlegen i Molde, som legger stor vekt på at foreldre bør ta tredje vaksinedose, ettersom trippelvaksinerte har et mye mildere sykdomsforløp dersom de blir smittet av omikron.

Vi gleder oss til å få alle elevene tilbake til vanlig skolehverdag, og håper at smittesituasjonen tilsier at vi kan holde oss på grønt nivå framover.

Rektor