Informasjon om Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen får alle elevene ved skolen si sin mening om læring og trivsel ved skolen. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som ved Romsdal vgs. skal gjennomføres i uke 48, det vil si i perioden 29. november til 3. desember.

 

Skriv ut

Ved å svare på undersøkelsen får elevene mulighet til å påvirke skolehverdagen sin. Svarene fra elevene blir benyttet av skolen og skoleeier til å utvikle kvaliteten i opplæringen, og til å gjøre skolen bedre.

Behandlingsansvar og personvern

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

Har du spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, kan du lese det på www.udir.no/undersøkelser eller du kan kontakte skolen.

Kontakt