Informasjon om UNGDATA undersøkelsen til foresatte og ungdom

1. – 20. mars gjennomføres UNGDATA undersøkelsen på Romsdal videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Molde kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder.

Skriv ut

De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Den gir nyttig informasjon til skole, kommuner, fylkeskommuner og politikere. Undersøkelsen er frivilling.

Les mer om undersøkelsen i vedlegget, og se gjerne informasjonsfilmen på youtube.

 

Snarveier

Dokumenter

Kontakt