Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Evalueringen er et verktøy for kvalitetsutvikling av opplæringen. Resultatene vil bli brukt i et forbedringsarbeid mellom lærer og klasser/elever, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av undersøkelsen.

Skriv ut

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser.

Elevene skal evaluere lærernes undervisning. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere. Det er skolens administrator sammen med avdelingslederne som har bestemt hvilke grupper som skal evalueres.

Spørsmålene er like for alle fag/klasser. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem tema:

  1. Elevens mestring og motivasjon
  2. Læringsmiljøet i gruppen
  3. Vurderingspraksis
  4. Støtte fra lærer

Kontakt