Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen 2022-23

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal skal årlig gjennomføre en evaluering av undervisninga. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den opplæringen i fylket.

Skriv ut

Resultatene fra undervisningsevalueringa vil bli benyttet i utviklingsarbeidet mellom lærer og undervisningsgrupper/ klasser, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal svare på i skoletiden. Ved Romsdal videregående skole vil undersøkelsen bli gjennomført i uke 47, 21. – 25. november. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Svarene blir behandlet konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltsvar. Det vil bare bli laget rapporter for grupper der det er fem eller flere svar.

Elevene skal evaluere undervisningen til lærerne. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av eleven sine undervisningsgrupper som blir valgt ut for evaluering. Det er skoleadministrator sammen med avdelingslederne som har bestemt hvilke grupper som skal evalueres.

Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i et samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fire tema:

  1. Elevens mestring og motivasjon
  2. Vurderingspraksis
  3. Støtte fra lærer
  4. Faglige utfordringer og forventninger

Om foresatte har spørsmål til undersøkelsen, kan dere kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune ved rådgiver Monica Solheim (monica.solheim@mrfylke.no), eller rådgiver Ann-Christin Hoel Lervik (ann-christin.hoel.lervik@mrfylke.no).

Dokumenter

Kontakt