Informasjonsmøte for vg2 idrettsfag.

Vi inviterer elever med foresatte i klasse 2ID1 og 2ID2 til et informasjonsmøte i skolens auditorium tirsdag den 1. november kl. 18:00.

Skriv ut

Dere parkerer på baksiden av skolen, men må bruke hovedinngangen mot sør.

Saker:

  • Kompenserende tiltak etter streiken
  • Fraværsregler
  • Vurderingsforskriften
  • Læringsplattformene TEAMS og VIS
  • Treningsleir på vg3- dugnadsarbeid
  • VISMA, hvordan kan foresatte få informasjon om fravær og vurderinger?
  • Russegrupper
  • Eventuelt

Hvis dere ønsker samtale med kontaktlærer i forkant eller etterkant av møtet (eller et annet tidspunkt), så ber vi om at dere tar kontakt med:

Velkommen!

Kontakt