Klagerett på standpunktkarakter

Vi minner elever og foresatte om klagerett på standpunktkarakterer. Standpunktkarakter er sluttvurdering i fag og orden og adferd. Du finner mer om standpunktkarakter og klagerett i denne artikkelen.

Skriv ut

I neste uke vil alle elever får en SMS/ tekstmelding der skolen orienterer om at vi offentliggjør standpunktkarakterene onsdag 15. juni. Fra den dagen starter også klagefristen på 10 dager.

Standpunktkarakteren får du vite i VIS. Dersom du ønsker å klage på standpunktkarakteren, så må dette gjøres innen utgangen av mandag 20. juni. Vi minner om at det ikke er klagerett på fag som ikke er avsluttet.

Før du sender inn en formel, signert klage, kan det ofte være lurt å be om en samtale med faglærer.

Vi minner om at skoleåret varer helt til og med 23. juni. Både udokumentert fravær og orden/ adferd blir ført til siste dag.