Mottak av elever ved Romsdal vgs

Vi har gjennomført en grundig risikoanalyse før vi starter mottaket av elevene ved Romsdal vgs mandag 11. mai. Med bakgrunn i denne, mener vi at det skal være trygt for både elever og ansatte å komme tilbake på skolen.

Skriv ut

Elever skal vaske hendene grundig på veg inn i garderober og inn i verksteder. Denne prosedyren gjentas før de drar hjem. Lærerne vil sørge for at alle elever gjennomfører dette. Det SKAL være redusert kontakt mellom elevene og mellom elever og ansatte. Reglene for dette finner du ovenfor og i veilederen som ligger på denne nettsida og på udir.no.

Kantina
Vi har gjennomført en risikovurdering av skolekantina. Vi prøver å holde kantina åpen, men med noe begrenset utvalg. Elever og ansatte må være nøye med å rette seg etter gjeldende smittevernregler: Hold avstand i køa, følg oppmerking og følg anvisning fra kantinepersonalet). Det bli ikke mulig med kontant betaling og du kan ikke plukke mat eller drikke selv (peke, og få utlevert over disk). Mikrobølgeovnene kan ikke brukes.

Biblioteket
Biblioteket er åpent, men det er begrensninger for hvor mange elever som kan komme samtidig og alle må vaske seg med håndsprit på veg inne i biblioteket. Også her er det viktig at elever og ansatte holder tilstrekkelig avstand fra hverandre, og vi vil lage kømerking på gulvet ved skranken. Elever og ansatte må følge instruks fra bibliotekar Anne Berit. Det blir laget egne planer for innlevering av lærebøker.

Opplæring i smittevern
Det blir gjennomført opplæring i smittevern på avdelingsnivå. Veilederen fra FHI og UDIR blir gjennomgått og ansatte diskuterer hvordan smittevernet kan gjennomføres for elever og ansatte som møter på skolen. Lærere vil informere og bevisstgjøre elevene om smittevernreglene. Vi går gjennom de rutinene som gjelder i lys av de risikovurderinger som skolen har gjort. Ut over dette anser vi elever i videregående skole som voksne nok til å forstå bakgrunnen for smittevernreglene, uten at vi må presisere dette nærmere.

Konsekvenser ved brudd på smittevernreglene
Elever som ikke følger opp smittevernreglene, kan ikke være på skolen. De blir først minnet på reglene. Ved gjentatte brudd på smittevernet blir eleven(e) vist bort fra skolen resten av dagen. Elevene får i oppgave å gå hjem og bruke tid på å repetere smittevernreglene (hjemmeskole). Dette er dermed ikke å anse som utvisning etter opplæringslova. Eleven(e) får komme tilbake på skolen den påfølgende dagen for å vise at de nå har forstått reglene. Dette vil også være et ledd i å forberede elevene på de reglene som gjelder i bedriftene når læretiden starter til høsten.

Miljøveileder og helsesykepleier er tilgjengelig
Både Kjetil (miljøveileder) og Maja (helsesykepleier) er på skolen. De er begge kvalifiserte til å besvare mange spørsmål om smittevern. De vil være tilgjengelig for elever som har behov for en prat. Kjetil vil også være ekstra oppmerksom på at elevene overholder smittevernreglene i pauser og i kantina.

Kontakt