Korona: Fortsatt rødt tiltaksnivå ved skolen

Det er fortsatt rødt tiltaksnivå ved skolen, men unntak fra karantenebestemmelsene for elever og lærere. Alle elever og ansatte skal ta hurtigtest første skoledag etter juleferien.

Skriv ut

Fra 15. desember og fire uker er det innført rødt tiltaksnivå i alle videregående skoler i Norge. Vi er forberedt på å holde tiltaksnivået uendret fram til 14. januar 2022. Rødt tiltaksnivå innebærer bl.a. at kun ca halvparten av elevene får møte fysisk på skolen. Resterende elever vil få tilbud om hjemmeskole, etter nærmere avtale med sine lærere.

Rødt tiltaksnivå ble innført før vi gikk til juleferie. Planene for perioden er dermed iverksatt i hver enkelt klasse, og elevene skal være godt orientert om skolehverdagen fram til 14. januar. I løpet av perioden skal alle elever få tilbud om å møte fysisk til undervisning på skolen. Ta kontakt med skolen dersom det er spørsmål om oppmøteplan.
Les mer om rødt tiltaksnivå nedenfor:

Rødt nivå
(Fra Smittevernveileder for videregående skole - udir): Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn, For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt: Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand: Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
Unngå større samlinger.
Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
Vurder behov for delvis digital undervisning.
Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Friminutt/pauser: Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt. Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.
Begrens deling av mat og gjenstander:

Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).


Transport og skoleskyss: Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

For ansatte: Unngå håndhilsning og klemming.
Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter). 
Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole. 
Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå:

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever som er på skolen samtidig.
For økt tilstedeværelse kan skoleeier vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom.

Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig.

Tilrettelegg gjerne for økt bruk av undervisning ute der det aktuelt, eksempelvis i kroppsøving eller noen programfag på idrett.

Unntak fra smittekarantene

Elever og ansatte er unntatt fra smittekarantene i skole-/ arbeidstiden. Har du hatt nærkontakt med en smittet, kan du møte på skolen/ jobb forutsatt at du er symptomfri og tester deg på døgn 3 og 7 etter nærkontakt. Unntaket gjelder ikke dersom du bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Les mer om dette på udir.no

Hurtigtest ved skolestart i januar

Kommuneoverlegen i Molde har bestemt at elever og ansatte skal ta en hurtigtest ved skolestart, etter juleferien. Også kompetansesjef Kariann D. Flovikholm oppfordrer i en pressemelding på mrfylke.no alle elever om å teste seg før skolestart. Elever ved Romsdal vgs får utdelt hurtigtest første dag de kommer på skolen. Elever som har vært smittet med korona høsten 2021 skal ikke ta test.

Krav om munnbind på skoleskyss

Det er fortsatt krav om munnbind på skoleskyss. Vi anbefaler elever å ha tilgjengelig munnbind. Dersom du ikke har munnbind, får du utlevert dette fra avdelingsleder eller i resepsjonen på skolen.

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning

Vi minner enda en gang på de tre grunnpilarene for å hindre smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.