Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon

Fra 1. januar 2022 har Romsdal vgs ledig stilling for leder av områdene kvalitet, økonomi og administrasjon. 

Skriv ut

Stillingen innebærer ansvar for økonomi, regnskap med økonomirapportering (årlig budsjett ca 150 mill NOK), men også virksomhetsstyring på HR- og HMS-området, med rutiner, regelverk og kompetansestyring. På HMS området vil den som innehar stillingen samarbeide tett med avdelingslederne om HMS for elever og ansatte, samt sertifisering av skolen som "Miljøfyrtårn", med årlige rapporteringer. 

Ut over dette ligger følgende oppgaver til stillingen:

  • økonomistyring av skolens prosjekter, bl.a våre mange internasjonale engasjement gjennom Erasmus+
  • oppfølging av innkjøp og investeringer på et overordnet nivå
  • utvikling og oppfølging av rutiner knyttet til administrative oppgaver

Den som ansettes blir en del av skolens samlede ledergruppe, og en viktig rådgiver og støttespiller for skolens avdelingsledere og rektor. I tillegg ligger personalleder for medarbeiderne i skolens administrasjon til stillingen.

Ytterligere omtale av stillingen og søknadsskjema finner du på mrfylke.no/jobb og på FINN.no

Søknadsfrist mandag 1. november 2021