Lokal venteliste til Romsdal vgs, Langmyrvegen

Her finner du informasjon om ventelister ved inntak til Romsdal vgs høsten 2022

Skriv ut

For å registrere deg på lokal venteliste, må du sende epost til romsdal.vgs@mrfylke.no 
E-posten må inneholde følgende informasjon:
0 Fullt navn
0 Fødselsdato
0 Mobilnummer
0 Hvilken utdanning du ønsker å stå på liste på
0 Hvilken elevstatus har du? Ungdomsrett/fullføringsrett/ikke rett eller voksenrett?

I tillegg trenger vi følgende informasjon (dette kan sendes i posten eller leveres direkte til skolen):
0 Fødsels- og personnummer (står på vitnemål/kompetansebevis)
0 Vitnemål/kompetansebevis trengs for å beregne karaktersnittet ditt. Kopi sendes i posten eller leveres til skolen.
  o For plass på vg1, trengs vitnemål fra 10.klasse
  o For plass på vg2, trengs kompetansebevis fra vg1
  o For plass på vg3, trengs kompetansebevis fra vg2.

Informasjon om inntaksprosessen:
Vi får ikke begynne å ta inn elever fra venteliste før etter at 2. inntaket er klart og vi har fått klarsignal fra kompetanse- og næringsavdelinga på fylke (for skoleåret 21-22 fikk vi begynne lokalt inntak 16. august). Det er etter skolestart at de fleste elevene begynner å si fra seg plassen ved skolen.

Vi tar inn elever fra ordinær venteliste før vi kan begynne å ta inn fra lokal venteliste. Derfor kan det hende du ikke hører fra oss før etter at skolen har begynt. Om det ikke blir ledig plass til deg, så hører du dessverre ikke fra oss.
Inntak fra lokal venteliste blir gjort ut i fra elevstatus, karaktersnitt og dato/klokkeslett når det ble meldt fra om å stå på lokal venteliste, i den rekkefølgen.

Fredag 09.09.22 er siste dag vi tar inn fra ordinær- og lokal venteliste.

Vi har forståelse for at du som står registrert på lokal venteliste ønsker svar fra oss, både hvilken plass du har i køen og hvilke sjans det er for at du kommer inn hos oss. Vi forstår også at det er vanskelig å vente i uvisshet. Dessverre har vi ikke svar å gi på disse spørsmålene, da det er umulig for skolen å forutse hvor mye bevegelse det er i inntaket på de forskjellige utdanningsprogrammene. 

Vi håper på forståelse for dette og at du derfor venter tålmodig på svar.