Nå kan du søke videregående opplæring

Det  er åpnet for søking til skoleåret  2022/ 2023.

Skriv ut

Du finner viktig informasjon om søknadsprosessen og om de ulike skolene og tilbudene i tilbudsheftet. Dette finner du sammen med pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune nedenfor.