Nytt om oppdatert veileder om smittevern, testing og fraværsregler

Romsdal vgs starter skoleåret på grønt tiltaksnivå. I den forbindelse ønsker vi å minne om at FHI/ Udir har publisert oppdatert "Veileder om smittevern for videregående skole". Denne gir råd og føringer til skolen om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Oppdatering gjelder fra skolestart.

Skriv ut

Oppdatering 13. august 2021

  • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen.
  • Reviderte smittevernråd for ansatte.
  • Oppdatert smittevernråd for grønt tiltaksnivå (se nedenfor).
  • Informasjon er tilpasset til system for testing som alternativ til karantene. 

Tiltak ved grønt smittevernnivå

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene

Testing

Vi minner også om informasjon fra Udir om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge.

Informasjon om fraværsregler 

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Les mer om fraværsføring og fraværsgrensen

Snarveier

Kontakt